Про проведення загальних зборів Товариства

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське», ідентифікаційний код 13498562, яке знаходиться за адресою: 85300, Донецька область, м. Красноармійськ, пл. Шибанкова, буд.  1-А (надалі Товариство) повідомляє  про проведення загальних зборів Товариства (надалі - Збори).

 

Дата та час проведення  Зборів: 25 лютого 2013 року о 10 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: вул. Восточна, буд. 108, (актовий зал Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське») смт. Удачна, Красноармійський р-н, Донецька область.

Час початку реєстрації учасників Зборів: 25 лютого 2013 року об 07 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 25 лютого 2013 року о 09 год. 15 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 25 лютого  2013 року о 10 год. 00 хв.

Місце реєстрації учасників Зборів: вул. Восточна, буд. 108, (2 поверх будівлі АПК Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське») смт. Удачна, Красноармійський р-н, Донецька область.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 19 лютого 2013 року.

 

Перелік питань, що виносяться на голосування:

 

  1. Про обрання лічильної комісії.
  1. Про внесення змін до Статуту Товариства.
  1. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
  1. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
  1. Про затвердження умов договорів із  членами Наглядової ради Товариства і визначення особи, уповноваженої на їх підписання від імені Товариства.
  1. Прийняття рішення про схвалення, погодження умов та виконання укладених Емітентом фінансових документів (договору про отримання структурованого кредиту передекспортного фінансування, договорів про внесення змін до існуючих кредитних договорів, тощо) та договорів забезпечення (договору поруки, іпотеки, застави, договорів про право договірного списання, тощо) та/або надання попередньої згоди та погодження умов укладання таких правочинів.
  1. Про обрання особи уповноваженої на підписання фінансових документів (договору про отримання структурованого кредиту передекспортного фінансування, договорів про внесення змін до існуючих кредитних договорів, тощо) та договорів забезпечення (договору поруки, іпотеки, застави, договорів про право договірного списання, тощо).

 

 Для участі в Зборах учасникам необхідно мати при собі :

  • документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
  • довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

 

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів, відбудеться за адресою: вул. Восточна, буд. 108, (2 поверх будівлі АПК Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське», кабінет юридичного відділу) смт. Удачна, Красноармійський р-н, Донецька область, у робочі дні з 12 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. в порядку, встановленому законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – заступник генерального директора з правових питань Тришкін Дмитро Володимирович.

Телефони для довідок : (0623) 595-315

Адреса веб-сторінки Товариства в мережі Інтернет:  http://pokrovskoe.donetsksteel.com

 

Наглядова рада ПАТ «ШУ «Покровське» 

2013-02-08 12:00