Про проведення позачергових загальних зборів Товариства 31 липня 2013 року.

ШУ "Покровське"

Наглядова рада Публічного акціонерне товариство «Шахтоуправління «Покровське»,
ідентифікаційний код 13498562, яке знаходиться за адресою: 85300, Донецька область, м. Красноармійськ, пл. Шибанкова, буд. 1-А
(надалі Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів Товариства (надалі — Збори).

Дата та час проведення Зборів: 31 липня 2013 року о 10 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: вул. Восточна, буд. 108 (актова зала Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське») смт. Удачна, Красноармійський р-н, Донецька обл.

Час початку реєстрації учасників Зборів: 31 липня 2013 року об 07 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 31 липня 2013 року о 09 год. 15 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 31 липня 2013 року о 10 год. 00 хв.

Місце реєстрації учасників Зборів: вул. Восточна, буд. 108 (2 поверх будівлі АПК Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське») смт. Удачна, Красноармійський р-н, Донецька обл.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 25 липня 2013 року.

 

Перелік питань, що виносяться на голосування:

  1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
  2. Про вчинення (схвалення) значного правочину та правочину, щодо якого є заінтересованість, стороною якого виступає Товариство: кредитного договору (позики) на передекспортне фінансування на суму до 500 000 000 (п’ятиста мільйонів) доларів США (мандатними керівними організаторами за яким виступають Акціонерне товариство «ІНГ Банк» [ING Bank N.V.], Нідерланди, ПАТ «ІНГ Банк Україна», Акціонерне товариство «УніКредит Банк» [UniCreditBank AG], Німеччина, ПАТ «Укрсоцбанк» та Публічна компанія з обмеженою відповідальністю «ВТБ Капітал» [VTB Capitalplc], Велика Британія) (надалі — «Кредитний Договір»).
  3. Про вчинення значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, стороною яких виступає Товариство, а саме: договору поруки та інших пов’язаних з цим документів фінансового характеру.
  4. Про уповноваження особи на укладення від імені Товариства договорів та інших документів, вчинення інших пов’язаних дій.

 

Для участі в Зборах учасникам необхідно мати при собі :

  • документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
  • довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів, відбудеться за адресою: вул. Восточна, буд. 108, (2 поверх будівлі АПК Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське», кабінет юридичного відділу) смт. Удачна, Красноармійський р-н, Донецька область, у робочі дні з 12 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. в порядку, встановленому законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, — заступник директора з правових питань Тришкін Дмитро Володимирович.

Телефони для довідок : (0623) 595-315.

Адреса веб-сторінки Товариства в мережі Інтернет: http://pokrovskoe.donetsksteel.com

Наглядова рада ПАТ «ШУ «Покровське»

2013-07-02 10:00