Про зміни до порядку денного річних загальних зборів Товариства 21 квітня 2016 року

KZ1

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське»,
ідентифікаційний код 13498562, яке знаходиться за адресою: 85300, Донецька область, м. Красноармійськ, пл. Шибанкова, буд.  1-А повідомляє  про зміни до порядку денного річних загальних зборів Товариства (надалі - Збори), які відбудуться 21 квітня 2016 року за адресою: вул. Восточна, буд. 108, (актовий зал Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське») смт. Удачна, Красноармійський р-н, Донецька область, повідомлення про проведення яких було опубліковане в Відомостях НКЦПФР №53(2307) 18.03.2016 року.

Порядок денний Зборів доповнено наступними питаннями:

19. Про схвалення збільшення ліміту кредитної лінії за договором про відкриття кредитної лінії №37-Н/12/66/ЮО від 07.12.2012р., укладеного між ПрАТ «ДМЗ» і ПАТ «СБЕРБАНК».

20. Про схвалення укладення договору фінансової поруки з ПАТ «СБЕРБАНК»  за зобов'язаннями ПрАТ «ДМЗ» перед ПАТ «СБЕРБАНК» (договір про відкрит­тя кредитної лінії №37-Н/12/66/ЮО від 07.12.2012р. з усіма змінами та допо­вненнями) з граничним лімітом фінансової поруки.

Наглядова рада ПАТ «ШУ «Покровське»

2016-04-08 12:00